15.09.2015

Festiwal Kultury Japońskiej

 

20 września 2015 w Warszawie  odbywał się Festiwal Kultury Japońskiej. W bogatym programie były wydarzenia prezentujące kulturę, sztukę, rzemiosło artystyczne oraz kulinaria pochodzące z Japonii. Wydarzeniom towarzyszyły stoisk tematycznych. Centralnym punktem tego dnia była Ceremonia Przywrócenia Warszawie Dzwonu Pokoju. Już tradycyjnie na tego typu imprezie było stoisko poświęcone japońskiemu liczydłu. Obsada stoiska była bardzo bogata. O liczydle opowiadali Japońscy nauczyciele sorobanu: Kenichi Ishido, Miki Tsushima, Natusho Sugiyama, Aya Sugiura oraz Karol Sieńkowski- nauczyciel z Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.