08.12.2013

Soroban na Siedleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma bardzo bogatą ofertę zajęć warsztatowych. W 2013 roku została ona wzbogacona o zajęcia z obliczeń na sorobanie.
W zajęciach, które odbywają się 4 razy w miesiącu, bierze udział 8 osób. Słuchacze poznali już historię liczydeł. Teraz są na etapie zgłębiania zasad dodawania i odejmowania i jak sami mówią na tym nie chcą skończyć. W perspektywie jest jeszcze nauka mnożenia i dzielenia.
Wzorem takich warsztatów w Japonii w tej grupie wiekowej celem zajęć jest nie tyle nauka liczenia, co przede wszystkim gimnastyka umysłu z naciskiem na stymulowanie prawej półkuli mózgowej oraz ćwiczenie sprawności rąk.
Początkowo przesuwanie małych koralików sprawiało uczestnikom warsztatów trudności, ale teraz radzą sobie wyśmienicie. Panie próbują też metody flash anzan, która najefektywniej zmusza do pracy prawą półkulę mózgową.

Więcej informacji o Siedleckim UTW na stronie MOK w Siedlcach.