16.03.2017

Warsztaty sorobanu w Gliwicach

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach (zwanym popularnie "Ekonomem") w dniach 7-14 lutego 2017 odbywał się Tydzień Matematyki. Organizatorzy zadbali o bogata ofertę zajęć dla uczniów. Nie zabrakło też dnia z sorobanem - 9 marca 2017 w warsztatach obliczeń na tym egzotycznym przyrządzie uczestniczyli uczniowie klas 2 i 3 technikum.