14.09.2017

III Dzień Popularyzacji Matematyki

 

Tegoroczny, III Dzień Popularyzacji Matematyki odbywał się 14.09.2017 w Warszawie. Wszystkie zajęcia były w gmachu Wydziału MINI Politechniki Warszawskiej. W wydarzeniu licznie wzięli udział uczniowie z całej Polski. Na wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć japońskiego liczydła. Poprowadziliśmy warsztaty liczenia na sorobanie dla chętnych w róznym wieku.